Click to receive personalized book recommendations daily.
Check Out These
21 Books You’ve Been Meaning to Read
See the List
Best Seller
Three Hundred Tang Poems by

Three Hundred Tang Poems

Three Hundred Tang Poems by
Hardcover
Mar 31, 2009 | 256 Pages
  • Hardcover $14.95

    Mar 31, 2009 | 256 Pages

Product Details

Table Of Contents

Foreword

Bai Juyi (772–846)
Cen Shen (715–770)
Chang Jian
Chen Tao
Chen Ziang (661–702)
Cui Hao (?–754)
Cui Shu (?–739?)
Cui Tu
Dai Shulun (732–789)
Du Fu (712–770)
Du Mu (803–852)
Du Qiuniang (?–825?)
Du Shenyan (648?–708)
Du Xunhe (846–904)
Emperor Xuanzong (685–761)
Gao Shi (716?–765)
Gu Kuang (725?–814?)
Han Hong
Han Wo (842?–923)
Han Yu (768–824)
He Zhizhang (659?–744?)
Huangfu Ran (716?–770)
Jia Dao (779–843)
Jiaoran (730?–799)
Jin Changxu
Li Bai (701–762)
Li Bin (?–876)
Li Duan
Li Qi
Li Shangyin (813?–858?)
Li Yi (748–827?)
Liu Changqing (710?–789?)
Liu Fangping
Liu Shenxu
Liu Yuxi (772–842)
Liu Zhongyong
Liu Zongyuan (773–819)
Lu Lun (737?–798?)
Luo Binwang (640?–684?)
Ma Dai
Meng Haoran (689–740)
Meng Jiao (751–814)
Pei Di
Qian Qi (722?–780?)
Qin Taoyu
Qiu Wei
Qiwu Qian (692?–755?)
Quan Deyu (759–818)
Shen Quanqi (650?–713)
Sikong Shu
Song Zhiwen (?656–?712)
Wang Bo (649?–676)
Wang Changling (690?–756?)
Wang Han
Wang Jian (751?–830?)
Wang Wan
Wang Wei (701–761)
Wang Zhihuan (688–742)
Wei Yingwu (737?–792?)
Wei Zhuang (836?–910)
Wen Tingyun (?–866)
Xu Hun
Xue Feng
Yuan Jie (719–772)
Yuan Zhen (779–831)
Zhang Bi
Zhang Hu (785?–852?)
Zhang Ji (1) (776?–829?)
Zhang Ji (2)
Zhang Jiuling (678–740)
Zhang Qiao
Zhang Xu
Zheng Tian (824?–882?)
Zhu Qingyu
Zu Yong

Notes

*Dates not given if not known.

Looking for More Great Reads?
Download our Spring Fiction Sampler Now
Back to Top